Noticies


Noticies

TROBADA DELEGATS
22 de Desembre de 2011

TROBADA DELEGATS

El passat 12 de desembre va tenir lloc, a la seu del Col·legi, la segona reunió de delegats i sotsdelegats dels diferents partits judicials. Hi van assistir gairebé tots els representants de les delegacions amb la voluntat de resoldre diferents qüestions que afecten al col·lectiu i, en especial, a les delegacions. Entre d’altres qüestions, va tractar-se la problemàtica de les substitucions al mes d’agost.

En relació a aquest punt, va considerar-se la necessitat de fixar uns criteris mínims a seguir i la unificació de quotes i retribucions per a tots els col·legiats.

A l’ordre del dia també s’hi van incloure varietat d’assumptes, entre ells, el de les deficiències en el torn d’ofici, respecte les quals es va informar de la realització el dia 13 de desembre d’una jornada de formació pel personal de tots els col·legis de procuradors de Catalunya (veure notícia) així com la creació d’un curs de formació continuada. També es va acordar la necessitat d’establir un protocol d’actuació amb els advocats.

Un altre punt molt important de la reunió de delegats va ser la consideració de la necessitat de fixar uns criteris d’autonomia financera per a les delegacions, per tal de cobrir-ne les despeses.

Es va acordar celebrar una propera reunió el dilluns, dia 23 de gener, on es preveu reprendre, entre altres assumptes, la qüestió de les substitucions el mes d’agost (i deixar el tema resolt).