CEP

Programació

Seminari Procura al dia

Tallers de pràctica professional

15/06/2023
  • ANUL·LAT Taller pràctic de taxació de costes amb el nou aranzel

Tallers de benestar

26/06/2023

Aules de mediació

01/06/2023

Tallers de fiscalitat