CEP

Programació

Seminari Procura al dia

10/02/2022
 • Casos complexos d'embargament
24/02/2022
 • Aspectes conflictius de la pràctica probatòria
10/03/2022
 • Anàlisi pràctica: la disposició de les parts sobre el procés
24/03/2022
 • Qüestions conflictives sobre pagaments i consignacions
07/04/2022
 • Defectes registrals i presentació telemàtica de manaments
19/05/2022
 • Terminis processals i substantius en l'ordre civil: prescripció i caducitat
02/06/2022
 • Prejudicialitat, litispendència i acumulació d'accions
16/06/2022
 • Esmena d'errors, dret al recurs i nul·litat d'actuacions

Aula de millora professional

27/01/2022
 • Actualitat sobre Protecció de Dades
21/04/2022
 • Informàtica aplicada al dia a dia de la procura

Tallers de benestar

31/01/2022
 • Dilluns de benestar: Sessió "detox" 2 de relaxació i meditació.
28/02/2022
 • Dilluns de benestar: Estiraments a la cadira del despatx.
28/03/2022
 • Dilluns de benestar: Sessió "detox" 3 de relaxació i meditació.
25/04/2022
 • Dilluns de benestar: Com gestionar les emocions en entorns estressants
30/05/2022
 • Dilluns de benestar: Sessió "detox" 4 de relaxació i meditació
27/06/2022
 • Dilluns de benestar: Hàbits per viure millor.

Tallers de mediació

17/03/2022
 • La Mediació a l'àmbit immobiliari: una MASC eficient.
09/06/2022
 • El procurador entre la mediació i el client: un concepte ètic professional

Tallers de fiscalitat

05/05/2022
 • Actualitat fiscal renda 2021