CEP

Programació

Seminari Procura al dia

20/10/2022
 • El Procurador en l'execució
10/11/2022
 • Gestió econòmica del procurador en el procés
01/12/2022
 • Problemàtica en les notificacions per Lexnet i NotiCat
19/01/2023
 • Qüestions conflictives als expedients de jurisdicció voluntària
09/02/2023
 • Què ens diu el PNJ?
09/03/2023
 • Temes claus sobre Dret Concursal
20/04/2023
 • Subhastes en procediments concursals

Tallers de pràctica professional

24/11/2022
 • Taller del Torn d'Ofici
24/04/2023
 • Com reclamar les costes: la Jura de Comptes
15/06/2023
 • Taller pràctic de taxació de costes amb el nou aranzel

Tallers de benestar

Aules de mediació

23/03/2023
 • Marc jurídic en mediació intrajudicial
01/06/2023
 • El conflicte durant la mediació

Tallers de fiscalitat

05/05/2023
 • Actualitat fiscal renda 2022