El col·legi

Col·legi Seu Central

El novembre de 2017 vam inaugurar la seu central del Col·legi a la Ciutat de la Justícia (carrer Victoria Kent 4-Local) amb l’objectiu principal de millorar els espais de prestació de serveis i apropar-los als col·legiats.

La Seu Central del ICPB està situada al carrer Victoria Kent 4-Local, entrada per plaça Maria Soteras, al costat de la Ciutat de la Justícia, on es concentren els serveis d’atenció al ciutadà i al col·legiat, deontologia, comptabilitat, secretaria general i gerència. Un canvi substancial ha estat el trasllat dels serveis de torn d’ofici i administració plataformes telemàtiques.

Durant l’any 2016 es va realitzar un concurs públic per escollir el projecte d’adequació del local com a seu social, que va ser guanyat per l’arquitecte Jorge Vidal.

Una nova seu adequada i a disposició de tots, per tal de facilitar l’accés als serveis col·legials.

Seu central

Victoria Kent, 4-B Local · 08902  L’Hospitalet

Telèfon (+34) 93 319 98 36
Fax (+34) 93 315 20 99
E-mail icpb@icpb.es

El Col·legi manté l’immoble situat al carrer Ali Bei 29, a prop del Palau de Justícia de Barcelona, antiga seu del Col·legi i adquirit a l’abril de 2007 segons acord d’Assemblea.