CEP

CEP

La formació professional permanent dels procuradors és una finalitat bàsica de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona.

Per aquest motiu, el Centre de Formació del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, neix amb un objectiu principal: cobrir les necessitats d’especialització i formació continuada que els professionals procuradors requereixen per a desenvolupar la seva tasca, que evoluciona i canvia cada dia.

Per a donar resposta a aquesta demanda, el Centre de Formació organitza cursos, seminaris i sessions monogràfiques amb un prisma eminentment pràctic, sobre tres eixos fonamentals:

  • en primer lloc, la formació inicial a través del Màster en Procura, que prepara als graduats i llicenciats en Dret per a l’exercici de la professió de Procurador dels Tribunals.
  •  en segon lloc, la formació permanent pel desenvolupament de la tasca material i les funcions del procurador.
  • en tercer lloc, la formació en eines i competències per a la millora de la gestió del despatx professional que permeti al procurador donar un millor servei i adaptar-se a un entorn canviant.

El Centre de Formació compta amb un professorat extern -acadèmics, funcionaris i professionals de gran prestigi-, que acosta la vida del professional Procurador dels Tribunals a les nostres aules.

Per a qualsevol informació es poden posar en contacte amb nosaltres.