El col·legi

Òrgans de govern

Junta de Govern

 • Degà-President: Excm. Sr. Ángel Quemada Cuatrecasas
 • Vice-Degana: Il.lma. Sra. Adriana Flores Romeu
 • Secretària General: Il·lma. Sra. Carme Cararach Gomar
 • Vice-Secretari: Il.lm. Sr. Ramón Feixó Fernández-Vega
 • Tresorer: Il·lm. Sr. Pol Sans Ramírez
 • Vocal responsable de Deontologia: 
 • Vocal de Cultura i Comunicació: Il·lm. Sr. Carlos Molina Blanchar
 • Vocal 1er: Il·lma. Sra. Juncal Gil Carnicero
 • Vocal 2on: Il.lm. Sr. Jaume Aso Roca
 • Vocal 3er: Il.lm Sr. Jesús Sanz López
 • Vocal 4rt: Il·lma. Sra. Montserrat Montal Gibert
 • Vocal 5è: Il·lma. Sra. Margarita Ribas Iglesias

Gerent

 • Sr. Jordi Pascual González.