CEP

Curs de postgrau en Dret Processal Civil

Diploma d’especialització de Dret Procesal Civil organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona i l’Universitat de Barcelona.

 

Direcció:

Vicente Pérez Daudí, Catedràtic de Dret Processal de la UB

Carles Garcia Roqueta. Advocat i Mediador. Diputat responsable de formació de l’ICAB.

Comitè Científic:

Jaume-Lluís Aso Roca. Procurador. Secretari Secció de Dret Processal de l’ICAB.

Tiziana Di Ciommo. Advocada, Presidenta de la Secció de Dret Processal de l’ICAB.

Jesús Sanz López. Procurador i Vocal de la Junta del Col·legi de Procuradors de Barcelona.

Miquel Serra i Camús. Advocat i President de la Secció de Dret Civil de l’ICAB.

Cristina Vallejo Ros. Advocada, coordinadora de Formació de l’ICAB.

Inici: 11/04/2023

 • Dimarts i dijous de 18 a 21 hores. Aula 74, 7a planta de c/ Mallorca 283
 • Semipresencial

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Diploma és necessari el 80% d’assistència presencial i el 20% online i superar el sistema d’avaluació establert.

Objectius generals:

L’objectiu d’aquest curs és aprofundir en l’estudi del procés civil com a mètode de resolució de conflictes i com a instrument de la formació del judici jurisdiccional pels òrgans jurisdiccionals civils, utilitzant una metodologia que facilita una formació dinàmica i pràctica als advocats, procuradors i estudiants del màster de l’advocacia.

Objectius específics:

El programa segueix un sistema metodològic teòric, pràctic i específic de les institucions que integren el procés judicial. Com a conseqüència el curs persegueix els següents objectius específics:

 • Treballar qüestions complexes que integren i es plantegen en l’estudi i aplicació del Dret processal i en especial, el dret processal civil.
 • Diferenciar les diferents institucions processals civils d’altres anàlogues.
 • Revisar les diferents institucions processals civils des del punt de vista dels diferent soperadors jurídics (advocats, procuradors, jutges i notaris, entre d’altres).
 • Resoldre casos complexos que es poden plantejar en l’àmbit del procés civil.

Professorat:

Tiziana Di Ciommo. Advocada, Presidenta de la Secció de Dret Processal de l’ICAB

Cristina Vallejo Ros. Advocada, coordinadora de Formació de l’ICAB

Miquel Serra i Camús. Advocat i President de la Secció de Dret Civil de l’ICAB

Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol. Catedràtic de Dret Processal. Advocat-Economista

Vicente Pérez Daudí, Catedràtic de Dret Processal de la UB

Roberto García Ceniceros. Magistrat

Núria Flaquer Molinas. Advocada i Diputada Icab

Ignacio de Anzizu Pigem. Procurador

Ignacio Colomer Hernández. Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Núria Mallandrich Miret. Advocada i Professora de Dret a la UB

Francisco González de Audicana Zorraquino. Magistrat

Christian Herrera Petrus. Advocat

Xavier Abel Lluch. Magistrat-Jutge del Jutjat 1a Instància núm. 14 de Barcelona

Rafael Orellana de Castro. Advocat i President de l’Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses

Juan Antonio Andino López. Advocat i Doctor en Dret cum laude per la Universitat de Barcelona

CANVIS:

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB-ICPB-UB es reserven el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.

 

CANCEL·LACIÓ:

En cas d’anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciada la formació no tindran dret a cap devolució.

 

TRÀMITS D’INSCRIPCIÓ:

 • Indicar-nos les dades que desitgeu que constin a la factura (una vegada abonat l’import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
 • Enviar-nos un breu currículum vitae.
 • Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN: ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).

* Preguem envieu el comprovant de la transferència a l’e-mail masters@icab.cat

 

PREU I FORMA DE PAGAMENT:

800€ de matrícula abans inici de la formació i 8 quotes de 400€ cadascuna. Total: 4.000€

 

Triple titulació Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona – Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona -Universitat de Barcelona:

Pel que fa al Diploma d’Especialització, la superació dóna dret a l’emissió d’una titulació oficial de la UB. Per això, es necessari aportar els documents següents:

 • Emplenar el full de matrícula que es pot descarregar en aquest enllaç: http://www.ub.edu/acad/postgrau/matricula/impres.pdf
 • DNI o document d’identificació.
 • Aportació del títol de graduat o llicenciat (fotocòpia compulsada o certificat emès per la Secretaria de la Facultat corresponent, llevat que aquest s’hagi emès per la UB, en el cas n’hi haurà prou amb una fotocòpia simple).
 • Enviar tota la documentació a masters@icab.cat

A l’enllaç següent trobareu informació addicional sobre el procés de matrícula i els serveis a què dóna dret ser alumne UB: http://www.ub.edu/acad/postgrau/matricula/welcome.html#documentacio