Directori col·legiats

Directori col·legiats

Directori actualitzat de tots els col·legiats exercents del Col·legi, amb les dades de contacte de cadascun d’ells.

Segons el que estableix la Llei 25/2009, de 22 de Desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre l’accés a les activitats de serveis i el seu exercici, els procuradors poden exercir a tot el territori de l’estat.

De totes maneres, es pot fer la consulta pel nom del procurador o segons els partits judicials on exerceix habitualment.

Cercador de col·legiats