CEP

Informació general

Format de les sessions, registre i accés

Totes les sessions es realitzaran presencialment amb l’excepció d’aquelles sessions que es duran a terme en línia a través de la plataforma Zoom, segons s’indica a la programació.

Informació

Cada sessió seguirà el mateix esquema: es realitza una ponència per un expert en el tema presentat i després s’obre un torn de preguntes perquè tots els assistents puguin participar amb l’exposició de les seves experiències i reflexions, i la formulació dels seus dubtes.

Contacte

Les sessions seran marcadament pràctiques, amb la voluntat de resoldre i aclarir dubtes. A aquest efecte, perquè es puguin resoldre les consultes plantejades de manera específica durant la sessió, les persones que vulguin adreçar als ponents alguna qüestió relacionada amb el contingut de l’activitat formativa, poden fer-ho per mitjà de la bústia de consulta al ponent:

cep@icpb.es

Horari i lloc

Sessions presencials:

  • De 15’00 a 16’30 hores (Seminaris Procura al Dia, Tallers de Pràctica Professional i Taller de Fiscalitat)
  • De 15’00 a 17’00 hores (Aules de Mediació)
  • De 15’00 a 16’15 hores (Tallers de Benestar)

Aula de formació a la seu de l’ICPB.

Sessions en línia:

  • De 18’00 a 19’30 hores (Seminaris Procura al Dia)
  • De 18’00 a 20’00 hores (Aules de Mediació)

Plataforma Zoom

Inscripcions

La formalització de les inscripcions s’haurà de realitzar abans de l’inici de cada activitat formativa.

La inscripció a totes les activitats formatives per part d’un/a procurador/a titular d’un despatx dóna accés gratuït a les mateixes fins a 3 membres del seu despatx, que caldrà identificar amb nom i cognoms de forma individual per a cadascuna de les sessions a les que hi assisteixin.

Podeu trobar dins de l’àrea “Inscripció” com formalitzar les inscripcions.

Informació de preus

I) PACK FORMACIÓ CEP (Inscripció a totes les activitats)

Exclusiu per als procuradors de l’ICPB i la resta de Col·legis de Procuradors de Catalunya

  • Amb més de 5 anys de col·legiació: 80 €
  • Amb 5 o menys anys de col·legiació: 40€

II) INSCRIPCIÓ A SESSIONS INDIVIDUALS:

♦ Procuradors de l’ICPB i la resta de Col·legis de Procuradors de Catalunya

  • Amb més de 5 anys de col·legiació:

– Seminari Procura al Dia: 20€                – Tallers de Pràctica Professional: 20€

  • Amb 5 o menys anys de col·legiació:

– Seminaris Procura al Dia: 10€              – Tallers de Pràctica Professional: 10€

♦ No col·legiats de l’ICPB o de la resta de Col·legis de Procuradors de Catalunya

– Seminari Procura al Dia: 25€               – Tallers de Pràctica Professional: 25€

III) FORMA DE PAGAMENT:

a) per transferència a la compte ES63 3183 0803 1620 0065 6625 (Indicar nom, cognoms i activitat formativa)

b) per domiciliació bancària, a la compte on es girin les quotes de col·legiació (exclusiu per procuradors col·legiats a l’ICPB)