CEP

Informació general

Format de les sessions, registre i accés

Totes les sessions es realitzaran per videoconferència a través de la plataforma Zoom.

Contacte

Les sessions seran marcadament pràctiques, amb la voluntat de resoldre i aclarir dubtes. Amb aquesta finalitat, per tal que es puguin resoldre les consultes plantejades de manera específica durant la sessió, les persones que desitgin adreçar als ponents alguna qüestió relacionada amb el contingut de la jornada, poden fer-ho per mitjà de la bústia de consulta als ponents: cep@icpb.es.

Horari

De 18’00 a 19’30h.

Inscripció

La formalització de les inscripcions s’haurà de realitzar abans de l’inici de cada activitat formativa.

La inscripció a totes les activitats formatives per part d’un/a procurador/a titular d’un despatx dóna accés gratuït a les mateixes fins a 3 membres del seu despatx, que caldrà identificar amb nom i cognoms.

Podeu trobar dins de l’àrea “Inscripció” com formalitzar les inscripcions.

Informació

Cada sessió seguirà el mateix esquema: es realitza una ponència per un expert en el tema presentat i després s’obre un torn de preguntes perquè tots els assistents puguin participar amb l’exposició de les seves experiències i reflexions, i la formulació dels seus dubtes.

Informació de preus

I) Inscripció a totes les activitats:

Procuradors de l’ICPB i del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya amb més de 5 anys de col·legiació:

  • Pack Formació CEP: 100 €

Procuradors de l’ICPB i del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya de fins a 5 anys de col·legiació:

  • Pack Formació CEP: 50€

 

II) Inscripció a sessions individuals:

Procuradors de l’ICPB i del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya amb més de 5 anys de col·legiació:

  • Seminari Procura al Dia: 20€
  • Tallers de pràctica Professional: 20€

Procuradors de l’ICPB i del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya de fins a 5 anys de col·legiació:

  • Seminari Procura al Dia: 10€
  • Tallers de pràctica Professional: 10€