CEP

Presentació

La formació professional permanent dels procuradors és una finalitat bàsica de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona.

Per aquest motiu, el Centre d’Estudis de la Procura (CEP), neix amb un objectiu principal: cobrir les necessitats d’especialització i formació continuada que els professionals procuradors requereixen per a desenvolupar la seva tasca, que evoluciona i canvia cada dia.

Per a donar resposta a aquesta demanda, el CEP organitza cursos, seminaris i sessions monogràfiques amb un prisma eminentment pràctic, sobre dos eixos fonamentals:

  • En primer lloc, la formació permanent que proporciona les eines necessàries pel desenvolupament de la tasca material i les funcions del procurador: “seminaris procura al dia”.
  • En segon lloc, la formació en gestió del despatx professional, mitjançant acords amb escoles de formació empresarial i entitats com ESADE, IDEC, CICAC i la Càmbra de Comerç.

El Centre d’Estudis de la Procura compta amb un professorat extern -acadèmics, funcionaris i professionals de gran prestigi-, que acosta la vida del professional Procurador dels Tribunals a les nostres aules.

Per a qualsevol informació es poden posar en contacte amb nosaltres.

CEP

Victoria Kent, 4-B Local · 08902 L’Hospitalet

Telèfon (+34) 93 319 98 36
Fax (+34) 93 315 20 99
E-mail cep@icpb.es