Noticies


Noticies

Tercera taula de treball sobre habilitacions de fons i jures de comptes
28 de Novembre de 2012

Tercera taula de treball sobre habilitacions de fons i jures de comptes

El passat dia 19 de novembre va tenir lloc la Tercera Taula de Treball que va tractar de les habilitacions de fons i de les jures de comptes, a càrrec de les Procuradores dels Tribunals del ICP de Barcelona, Sra. Mª José Blanchar i Sra. Carmen Ribas Buyó.

Van assistir-hi uns 30 companyes i companys i després d’una exposició del tràmit a seguir en aquests dos supòsits, de les incidències que es produeixen en la seva tramitació i de la jurisprudència aplicable, es va iniciar una sèrie d’intervencions per part dels assistents que van girar en torn a la diversitat de criteris dels secretaris judicials en el tràmit de les jures, l’exigència del requeriment previ o bé d’interposició d’una demanda executiva quan la llei no ho requereix, la problemàtica de l’execució de les jures en les apel·lacions, la negativa o la tardança en incoar les jures per part d’alguns jutjats i els problemes que es deriven quan el client presenta oposició a la jura de comptes.

De tot el que va ser tractat en aquesta taula de treball es van extreure les següents conclusions:

Unificar criteris i elevar-los a la Junta de Secretaris.

Crear una bústia d’incidències per tal que els companys puguin anar informant de les problemàtiques que es vagin produint en la tramitació de les jures.

Intervenció del Col·legi en els casos de que la jura sigui impugnada per el deutor.

Recopilació de la jurisprudència aplicable al tema i penjar-la a la pàgina Web del Col·legi per tal de ser consultada per els col·legiats. També es poden incloure models d’escrits de recursos a interposar contra les resolucions dictades per Jutjat.

Finalment es va tancar la taula de treball agraint els companys que hi van assistir l’organització i el contingut de la sessió de treball i demanant que es segueixin organitzant per part del Col·legi altres taules de treball per seguir tractant i debatent temes relacionats amb la nostra professió