Noticies


Noticies

Reestructuració del Departament de Justícia
5 de Maig de 2011

Reestructuració del Departament de Justícia

Avui dia 5 de maig ha estat publicat al DOGC el decret 333/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Justícia.

Aquest Decret segueix la línia de reduir l’estructura de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb criteris d’estalvi i racionalització dels costos de personal. Reestructura el Departament de Justícia fins al nivell de secció, reduint el nombre d’òrgans i redistribuint
algunes funcions. L’aplicació d’aquest Decret comportarà la supressió de 17 òrgans.

Aquest Decret segueix la línia de l’anterior Decret 74/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament de Justícia, en el qual ja es va reduir l’estructura directiva en una secretaria sectorial, dues direccions generals i el Programa d’implantació de l’oficina judicial.

Amb el nou Decret s’agrupen les gerències territorials de la demarcació de Barcelona i se’n redueix el nombre de quatre a dues. Fruit d’aquesta reducció, se suprimeixen cinc serveis de l’estructura i quatre seccions. Així mateix se suprimeixen sis seccions de l’estructura territorial dels Serveis Territorials de Catalunya Central i l’Alt Pirineu i Aran, dues subdireccions generals dels Serveis Centrals i una subdirecció general de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya.

També s’ha dotat d’estructura pròpia al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, amb la finalitat d’impulsar la mediació amb la incorporació de nous àmbits d’actuació.

Podeu consultar el Decret complert al següent link:

Decret