Noticies


Noticies

L´ASSEMBLEA APROVA ELS NOUS PRESSUPOSTOS PEL 2012
19 de Gener de 2012

L´ASSEMBLEA APROVA ELS NOUS PRESSUPOSTOS PEL 2012

El passat 21 de desembre va celebrar-se l’Assemblea General Ordinària per a l’aprovació dels Pressupostos pel 2012.

Com a principals punts, la proposta de Pressupostos aprovada inclou la modificació de la quota de col·legiació, l’increment de les quotes de no exercents i la regularització de la quota fixa i variable amb referència al darrer IPC. També recull noves partides per organitzar els actes del 500 Aniversari del Col·legi i per intensificar l’esforç en les àrees de comunicació i formació.

El Degà Ignacio López va iniciar l’Assemblea fent un exhaustiu informe de les tasques realitzades per la Junta de Govern en els seus primers quatre mesos en el càrrec.

Seguidament, va donar la paraula al Tresorer, Francisco Toll , que va explicar amb detall les diverses partides que componen el pressupost del Col·legi per el proper any 2012, fent especial incidència en la necessitat d’actualitzar les quotes per la davallada d’ingressos que s’està produint.

De la seva banda, el Vicedegà Ramon Daví va demanar a tots els col·legiats la seva col·laboració de cara el 500 Aniversari del Col·legi, entenent que aquest moment és una oportunitat històrica per consolidar la professió de cara al futur.

Al torn de preguntes, va produir-se un ampli debat en relació a totes les qüestions tractades a la proposta de Pressupostos prèviament detallada, per celebrar-ne, finalment, la seva votació. Els Pressupostos van ser aprovats per 45 vots afirmatius; 6, en contra, i 8 abstencions.

L’Assemblea va allargar-se més del previst, amb la qual cosa va deixar-se per a una propera convocatòria l’Assemblea Extraordinària sobre Estatuts que havia de celebrar-se tot seguit.