Noticies


Noticies

JORNADES INTERNACIONALS DE DRET PROCESSAL
21 de Novembre de 2013

JORNADES INTERNACIONALS DE DRET PROCESSAL

El passat dilluns, el degà del Col·legi, Ignacio López Chocarro, va participar a la taula rodona organitzada per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) “Todo aquello que hacen los diversos operadores jurídicos en materia de ejecución y no quisieran hacer y todo aquello que no hacen y quisieran hacer”.

El degà va compartir debat amb el magistrat-jutge del Jutjat de Primera Instància de Mataró, Pablo Izquierdo Blanco; el secretari del Jutjat de Primera Instància núm. 13 de Barcelona, Ángel Martínez Guimaliu, i amb la vicedegana del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Rosa Maria Barberà Ramos. El professor Francisco Ramos Méndez, catedràtic de Dret Processal de la UPF, va ser l’encarregat de moderar la taula.

López Chocarro, entre d’altres qüestions, va demanar una major eficàcia en els procediments d’execució per tal de defensar els interessos dels creditors davant dels seus deutors. En aquest sentit, el degà va reclamar més competències pel col·lectiu de procuradors -com l’accés al punt neutre judicial, practicar embargaments, immobilitzacions de béns…-, tal i com estan fent els seus homòlegs francesos.

Segons va indicar cal “ser més curosos en el procés d’execució” perquè ara mateix qui està més desprotegit és la part executant. En relació al procediment monitori -el procediment estrella-, l’any passat, d’un 48% de demandes presentades, només es va aconseguir el pagament del deute en un 9%. Aquesta xifra tan baixa es deu, en alguns casos, a les nombroses gestions que es van haver de dur a terme i també a la manca de coordinació entre institucions i ens públics alhora d’executar els béns dels deutors.

El degà va defensar el paper dels procuradors en tot el procediment judicial i va lamentar que sovint “no sortim als crèdits de la pel·lícula”, referint-se a la poca visibilitat que acaba tenint la seva feina, malgrat siguin els procuradors els veritables gestors de l’execució, ja que tramiten el 90% de les 50.000.000 notificacions que es generen anualment a tot Espanya i són els responsables de representar les parts en els procediments.

La intervenció de López Chocarro va finalitzar demanant una execució que eviti passos innecessaris, per tal de ser més àgils, millorar els mecanismes d’investigació judicial (ex. les relacions amb l’Administració d’Hisenda) i equiparar l’actual sistema al de la resta d’Europa: “L’execució necessita criteris d’eficàcia i seguretat”.