Noticies


Noticies

JORNADES FORMACIÓ
22 de Desembre de 2011

JORNADES FORMACIÓ

El Consell de Col·legis de Catalunya va celebrar, el dia 13 desembre, una jornada de formació al Centre d’Estudis Jurídics adreçada a tots els treballadors dels col·legis de procuradors de Catalunya, que són els responsables de l’acreditació de l’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici. L’acte va ser inaugurat pel president del Consell, Ignacio López, qui va animar a tots els assistents a aconseguir que la prestació d’aquest servei sigui un mirall de la professionalitat dels procuradors.

La part tècnica de les jornades va ser presentada pel senyor Jesús Alonso, responsable del nou Programa de gestió integral d'assistència jurídica gratuïta i torn d'ofici del Consell, creat per tal d'unificar els criteris de les designes sol·licitades pels diversos òrgans judicials.

El Sr. Jesús Bley, President de la Comissió, va exposar la part jurídico-pràctica de la sessió i va donar resposta a totes aquelles qüestions que es deriven de l'aplicació informàtica i als dubtes que poden plantejar els col·legiats amb les acreditacions col·legials.

Finalment, el Sr. David Lladó, membre del Departament de Justícia de la Generalitat, i que forma part de la comissió d'assistència jurídica gratuïta i torn d'ofici, va donar la visió de les situacions que es deriven del Servei d'Assistència Jurídica Gratuïta des de la perspectiva de l'Administració de Justícia i va exposar les principals incidències que es plantegen en les acreditacions i certificacions.

La jornada es va desenvolupar amb moltes intervencions per part de tots els col·legis i el President va assegurar que aquestes jornades de formació es faran amb periodicitat.