Noticies


Noticies

GRAN ASSISTÈNCIA AL SEMINARI DEL CEP SOBRE MESURES CAUTELARS A LA LEC
26 de Febrer de 2007

GRAN ASSISTÈNCIA AL SEMINARI DEL CEP SOBRE MESURES CAUTELARS A LA LEC

El passat dijous 26 de febrer, entre les 18 i les 20 hores, es va celebrar el seminari “Les mesures cautelars a la Llei d’Enjudiciament Civil”, a càrrec del Sr. Francisco Ramos Romeu, professor Titular de Dret processal de la Universitat Autònoma de Barcelona i advocat. La sessió, que va tenir lloc a l’IDEC (carrer Balmes, 132, Barcelona), és el quart seminari de l’oferta formativa del Centre d’Estudis de la Procura (CEP).

Aquesta sessió informativa, emmarcada dins els Seminaris Procura al Dia, va analitzar les mesures cautelars de la LEC com un instrument fonamental per a garantir una tutela judicial efectiva i totes aquelles qüestions que el litigant ha de tenir en compte a l’hora de sol•licitar mesures cautelars. Així doncs, el ponent va tractar diversos temes concrets sobre les mesures cautelars de la Llei.

Per a més informació sobre els cursos del CEP, es pot seguir aquest enllaç.