Noticies


Noticies

ELS PROCURADORS FACILITARAN L´ACCÉS ALS SERVEIS MUNICIPALS EN CAS DE DESNONAMENT
5 de Juliol de 2013

ELS PROCURADORS FACILITARAN L´ACCÉS ALS SERVEIS MUNICIPALS EN CAS DE DESNONAMENT

El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya ha signat un protocol d’actuació amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Conselleria de Justícia, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya per mitjà del qual es garanteix que els ciutadans de Catalunya amb risc d’exclusió social que perdin el seu habitatge habitual per processos de desnonaments, execucions hipotecàries o similars, accedeixin als serveis municipals amb la màxima celeritat possible.

L’acord contempla que el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya promogui entre els seus membres la conveniència de fer constar en els seus escrits les circumstàncies de risc social en què puguin incórrer els seus clients. Així, coneguda aquesta situació, els serveis socials dels respectius ajuntaments catalans activaran els mecanismes oportuns per tal que els afectats coneguin i accedeixin al catàleg de serveis, contactes i possibilitats d’acció que els pertoquen.

El passat 4 de març, el Col·legi de Procuradors de Barcelona ja va signar un protocol d’aquestes característiques per a la ciutat de Barcelona, però ara l’àmbit d’acció s’amplia als partits judicials de Catalunya que comprenguin els municipis que s’hi adhereixin. Les administracions signants pretenen garantir la màxima protecció i establiran una sèrie de mesures de coordinació i intercanvi d’informació que faci menys traumàtica la situació de les persones amb risc d’exclusió social. I és que, tal com ha destacat Ignacio López Chocarro, president del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, aquest acord entre “els professionals i les autoritats permetrà passar de les paraules als fets”.