Noticies


Noticies

EL DEGÀ INTERVÉ A LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
21 de Maig de 2012

EL DEGÀ INTERVÉ A LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

El passat 17 de maig, el nostre degà, Ignacio López, va comparèixer davant la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya en relació a la reforma de la Lecrim. Aquesta intervenció es va dur a terme juntament amb un representant de l’ICAB i un del CGAC.

El degà va defensar la doble instància penal pels delictes més greus amb plenes facultats per resoldre les qüestions que es plantegin, siguin de fet o de dret, amb la possibilitat que es pugui efectuar una nova valoració de les proves, en tant que el Tribunal Suprem no té la funció de tribunal de Segona Instància. Per aquest motiu, el degà va defensar la reforma del articles 790 i 792 de la Lecrim.

Igualment, el degà va exposar que, per a futures reformes, s’hauria de plantejar la possibilitat de la celebració de vista en la Segona Instància, en aquells supòsits en els que la valoració de les proves, per part del Tribunal d’apel·lació, sigui determinant per resoldre la culpabilitat de l’imputat.

Per portar a terme aquesta reforma, el degà va remarcar la necessitat d’incrementar tant els mitjans personals com els materials. En aquest sentit, va demanar un augment en el nombre de Secretaris i de Magistrats que composen la sala penal del TSJC.

Ja en el torn de preguntes dels Diputats, el nostre degà va aprofitar l’ocasió per criticar obertament la creació, instauració i gestió de les taxes judicials catalanes aprovades pel Parlament de Catalunya i que han entrat en vigor recentment. Aquest posicionament també va ser recolzat pels dos representants del Advocats.

A continuació us oferim algunes imatges de la intervenció:
Participació del degà
Resposta als grups parlamentaris