Noticies


Noticies

El CGPJ DEFENSA LA INCOMPATIBILITAT ENTRE ADVOCAT I PROCURADOR
1 de Febrer de 2014

El CGPJ DEFENSA LA INCOMPATIBILITAT ENTRE ADVOCAT I PROCURADOR

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprovat en la sessió plenària d’ahir 31 de gener de 2014 l’Informe preceptiu a l’Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals, del qual han estat ponents els vocals Gerardo Martínez Tristán y Juan Manuel Fernández Martínez. L’Informe ha rebut el suport de la totalitat dels membres del Ple, si bé tres vocals han anunciat la formulació d’un vot concurrent.

L’Informe considera que l’Avantprojecte de Llei manté la dualitat de la postulació processal a càrrec del procurador, és a dir, que la defensa tècnica continuaria a càrrec de l’advocat i la representació processal a càrrec del procurador, però, en canvi, obre la possible compatibilitat en l’exercici simultani per a una mateixa persona d’ambdues professions, i considera que aquesta possible supressió no és satisfactòria.

L’Informe aposta clarament per la continuïtat de l’actual incompatibilitat de funcions d’advocat i procurador, i destaca la confusió que es podria generar entorn la figura del procurador. D'aquest professional en remarca la seva intervenció directa i activa en el procés de modernització de la Justícia com a dinamitzador de les relacions entre les parts, els seus advocats i els òrgans judicials.

Per altra banda, l’Informe considera necessària la supressió dels actuals aranzels per la retribució de la funcions de representació processal dels procuradors, d’indiscutible caràcter privat, però en valora positivament el seu manteniment per a la retribució per aranzels de totes aquelles funcions que el procurador porti a terme com a agent de la autoritat (per exemple, embargaments judicials).