Conveni Serveis Socials

Conveni Serveis Socials

Conveni amb Ajuntaments per ajudar a les persones en situació de vulnerabilitat en una diligència de llançament

 

El Col·legi de Procuradors i l’Ajuntament de Barcelona van signar un acord de col·laboració per mitjà del qual els procuradors comunicaran amb antelació als serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona els desnonaments de famílies o persones vulnerables que s’executin a la ciutat. D’aquesta manera, l’Ajuntament tindrà coneixement de la situació familiar de les persones que seran desnonades i això facilitarà la tasca dels serveis socials per tal que la situació sigui el menys perjudicial per a les persones afectades.

L’avís dels procuradors permetrà als serveis socials actuar amb rapidesa i trobar una solució per a famílies integrades per persones grans, per persones discapacitades i per persones menors d’edat. Coordinarà el consistori, els jutjats civils i els procuradors que duen a terme l’acció judicial.

En un moment de greu crisi econòmica i de màxima conflictivitat social, situar els procuradors en un pla de notorietat per la seva actitud col·laboradora amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, ajudarà a que la nostra professió sigui més coneguda i apreciada per la societat. Per tant, us animem a posar en pràctica la facultat de realitzar actes de comunicació que ens ha ofert el legislador i que ens dóna una gran oportunitat de convertir-nos en col·laboradors necessaris de l’Administració de Justícia.

Aquest conveni signat amb l’Ajuntament de Barcelona, s’ha fet extensiu a d’altres Ajuntaments de l’àmbit territorial de l’ICPB, com l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l’Ajuntament de Sant Celoni, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet , l’Ajuntament de Sabadell i l’Ajuntament de Granollers.

PASSOS A SEGUIR:

Pas 1: Imprimir formulari i fer-lo firmar al destinatari de la Diligència (trobeu un link amb un model de Diligència positiva d’emplaçament) per tal de que autoritzi a enviar les seves dades als serveis Socials de la ciutat.

Pas 2: Enviar per fax el Formulari signat o escanejar-lo i enviar-lo mitjançant el Formulari de Comunicació on line. Cadascun dels Ajuntaments te el seu formulari.

Formulari de comunicació a Serveis Socials:
Ajuntament de Barcelona: link
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat: link
Ajuntament de Sant Celoni: link
Ajuntament de Santa Coloma: link
Ajuntament de Sabadell: link
Ajuntament de Granollers :link

Dilligència positiva de lliurament:
Català; link
Castellà; link

Diligència negativa de lliurament:
Català; link
Castellà; link

Convenis:
Ajuntament de Barcelona: link
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat: link
Ajuntament de Sant Celoni: link
Ajuntament de Santa Coloma: link
Ajuntament de Sabadell: link
Ajuntament de Granollers: link