Noticies


Noticies

Acords de la Junta de Govern de l’ICPB en relació a l’estat d’alarma i suspensió de terminis
16 de Març de 2020

Acords de la Junta de Govern de l’ICPB en relació a l’estat d’alarma i suspensió de terminis

Fins que duri l’estat d’alarma i suspensió dels terminis, la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona ha adoptat per unanimitat els següents acords:

 • El tancament de totes les seus del Col·legi fins a nou avís, o necessitat puntual d’obertura. Mantenint obertes les vies de comunicació on-line amb els col·legiats.
 • Que els empleats del Col·legi que estiguin en disposició de treballar telemàticament, ho facin.
 • Garantir les designes del torn d’ofici per a aquells assumptes urgents.
 • Circular a tots els jutjats i tribunals, a través dels seus deganats, el tancament de les sales de notificacions informant del protocol establert per a assumptes urgents.
  • Notificació directa per mail/fax al Procurador d’aquells assumptes declarats urgents i la notificació dels quals pugui fer-se únicament  en paper.
  • Per al cas d’impossibilitat de contacte, es posarà a la seva disposició un correu electrònic de l’ICPB.
 • Exempció de la quota fixa col·legial del mes següent a la declaració d’estat d’alarma i condicionat a la ratificació de l’assemblea general quan la situació sanitària ho permeti.
 • Sol·licitar un estudi fiscal – laboral als assessors del Col·legi per posar-ho a la disposició dels col·legiats.
 • Establir l’estudi d’un protocol més detallat per afrontar els efectes que pugui tenir el covid-19 en els nostres despatxos.
 • Avançar el 50% del pagament del torn d’ofici en cas que el dia 17 de març no hagi estat abonat.

Podeu consultar el RD 463/2020 i l’Acord  del CGPE íntegres.