Noticies


Noticies

ACORD ENTRE ELS PROCURADORS CATALANS I LA GENERALITAT PER GARANTIR LA JUSTÍCIA GRATUÏTA
3 de Març de 2015

ACORD ENTRE ELS PROCURADORS CATALANS I LA GENERALITAT PER GARANTIR LA JUSTÍCIA GRATUÏTA

El president del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya i degà del Col·legi de Procuradors de Barcelona, Ignacio López Chocarro, i el conseller de Justícia, Germà Gordó, han signat avui l’Acord de col·laboració per a l’establiment del marc d’actuació en matèria d’assistència jurídica gratuïta per al 2015.

El Departament de Justícia destinarà enguany una subvenció de 5,9 milions d’euros a finançar les actuacions de representació segons els mòduls de compensació econòmica i també a finançar la despesa de gestió col·legial. Aquesta xifra representa un augment del 0,5% respecte el 2014.

Tanmateix, la despesa final dependrà del nombre d’actuacions que es duguin a terme. L’any 2014 els procuradors catalans van dur a terme un total de 162.057 actuacions, amb un cost de 5,4 milions d’euros, i la despesa de gestió col·legial va ascendir a 380.000 euros. Així doncs, la despesa total va ser de 5,8 milions d’euros, xifra que representa un augment de l’1,38 % respecte el 2013. Pel que fa al volum d’actuacions, no es va incrementar respecte l’any anterior.

L’Acord signat avui consolida el treball consensuat que han dut a terme fins ara el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya i Justícia per garantir l’assistència jurídica gratuïta als ciutadans sense recursos i, alhora, contenir la despesa.

L’assistència jurídica gratuïta és un servei públic destinat a les persones que no disposen dels recursos necessaris per litigar. Hi té dret tothom que acrediti insuficiència de recursos econòmics, d’acord amb les previsions legals. El reconeixement d’aquest dret inclou, entre altres prestacions, la designació d’un advocat i un procurador d’ofici, l’orientació i l’assessorament gratuïts previs al procés judicial i la mediació familiar.