Noticies


Noticies

VII Jornades de Juntes de Govern
21 d'Octubre de 2010

VII Jornades de Juntes de Govern

Els darrers dies 14 i 15 d’octubre es van celebrar a Santiago de Compostela les VII Jornades de Juntes de Govern sobre “Les recents reformes: els seus problemes i les seves solucions”.

Durant les Jornades a la Primera Taula Rodona “Consells, Col·legis i Procuradors”, la Degana del nostre Col·legi, Sra. Ana Moleres, va exposar una ponència sobre el finançament dels Col·legis de Procuradors, arran l’entrada en vigor de la Llei 25/2009 de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei Òmnibus).