Noticies


Noticies

SESSIÓ FORMATIVA SOBRE EL SISTEMA RED
10 d'Octubre de 2013

SESSIÓ FORMATIVA SOBRE EL SISTEMA RED

Ahir, dimecres 9 d’octubre, va tenir lloc la Jornada formativa en el Centre d’Estudis Jurídics sobre la presentació d’escrits totalment telemàtica (RED), així com de la presencial telemàtica a través de l’extranet del professional e-Justicia.cat, a càrrec de tècnics del Departament de Justícia, Natxo Fargas, Manel Nieto i Maldo Roch, juntament amb el vocal de la Junta de l’ICPB, Francesc Ruiz Castel. Aquest sistema vincula l’escrit al procediment i fa que el trasllat de còpies a la resta de procuradors sigui totalment telemàtic, sense papers, i formi així l’expedient electrònic. El Col•legi controlarà, igual que amb LexNet, que el procurador traslladat hagi fet la descàrrega de l’escrit a l’extranet del professional.

Aviat es comunicarà l’entrada en funcionament del Pla Pilot amb el Jutjat de 1ª Instància 38 de Barcelona de la presentació telemàtica dels escrits de tràmit, que durarà dues o tres setmanes. Al web de l’ICPB es penjarà un vídeo explicatiu i didàctic dels passos a seguir.

Els escrits que no es puguin presentar en format totalment telemàtic, podran presentar-se a través de Level-Pick, que restarà, de moment, totalment operatiu per a la resta de jutjats, inclòs el CI-38.
Una vegada superat el Pla Pilot, s’anirà estenent aquesta presentació telemàtica de forma gradual a la resta de jutjats de Primera Instància de Barcelona que disposen del sistema e-Justícia.cat, que a partir del proper dilluns seran el 31, el 32, el 35, el 36, el 37 i el 38.

Amb posterioritat, a aquells jutjats que encara no tinguin e-Justícia.cat, es farà la presentació d’escrits telemàtics presencials, és a dir, amb generació de caràtules des de l’extranet. El procurador només haurà de presentar els escrits a una finestreta, la de l’AJ, i s’estalviarà així anar primer a la del Col·legi perquè el trasllat ja s’haurà fet automàticament a les parts a través de l’extranet. Aquest sistema substituirà l’actual Level-Pick.

En els pròxims mesos, es posarà en funcionament a tota Catalunya la Presentació i Distribució d’Escrits (RED) parcialment telemàtica, a través de l’Extranet del Professional. Així s’unificarà un sol model de presentació a tot el territori.

Animem a tots els col·legiats a fer ús d’aquest Pla Pilot pel citat Jutjat i poder comprovar la rapidesa i l’estalvi de temps i papers que pot suposar la futura implementació. Us avisarem puntualment quan aquest entri en funcionament.