Noticies


Noticies

9 de Febrer de 2012

REUNIÓ AMB SERVEIS SOCIALS

Ens hem reunit amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya per tal d’intercanviar impressions referents a la qüestió dels desnonaments i les execucions hipotecàries.

El Departament s’ha mostrat favorable a trobar fórmules que minimitzin, en la mesura del possible, l’impacte i el malestar que provoquen aquest tipus de processos en les famílies afectades, donada –sobretot- l’actual situació de crisi. Habitualment, es tracta de famílies amb fills a càrrec, malalts o gent d’edat avançada.

Per tot això, s’ha acordat signar un protocol d’actuació per mitjà del qual els procuradors podran posar en coneixement el Departament de Benestar de la situació familiar amb prou antelació i abans de l’execució de l’ordre, per tal d’evitar una situació de desemparament pels afectats i, en última instància, la pròpia pràctica de l’actuació judicial.

Per part del Col·legi, han assistit la vice-secretària, Eulàlia Castellanos, i la vocal 3a, Elisa Rodés.