Noticies


Noticies

Neix l´ Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
29 d'Abril de 2011

Neix l´ Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya

El darrer dijous dia 28 es va celebrar l’acte fundacional de l’ Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, al qual va assistir la nostre Degana i Presidenta del Consell de Col·legis de Catalunya, Sra. Ana Moleres

Aquesta associació s’ha constituït amb més de 80 Col·legis que representen 44 professions diferents, entre el quals figuren el Col.legi de Procuradors de Barcelona i el Consell de Col.legis de Procuradors de Catalunya, aquest darrer també com a membre de la Junta Directiva.

L’objectiu de l’associació és reforçar la presencia social dels Col·legis Professionals, impulsar projectes d’interès comú , actuar com interlocutora amb les diferents administracions i analitzar totes les qüestions que afectin al col·lectiu, com pot ser la futura Llei de Serveis Professionals.

Els orígens d’aquesta associació es remunten al 1992, quan es va crear la primera agrupació Intercol·legial de Catalunya. Ara, s’ha volgut donar un nou impuls a aquest organisme constituint-lo com una associació.