Noticies


Noticies

LA JUNTA DE L´ICPB DÓNA A CONÈIXER EL SEU PROGRAMA DE GOVERN PELS PROPERS 4 ANYS
19 de Juny de 2015

LA JUNTA DE L´ICPB DÓNA A CONÈIXER EL SEU PROGRAMA DE GOVERN PELS PROPERS 4 ANYS

La nova Junta de Govern del Col·legi de Procuradors de Barcelona (ICPB) va celebrar ahir al vespre una sessió informativa per presentar a tots els col·legiats el Programa de Govern de la Institució per als propers quatre anys (2015-2019). Durant l’acte, que es va celebrar a l’IDEC, Ignacio López Chocarro va donar a conèixer l’estat en què es troben les negociacions de l’ICPB amb el Secretari de Govern del TSJC i el Departament de Justícia en relació al sistema RED.

Així mateix, es van presentar els membres de la nova Junta, que està conformada per Ignacio López Chocarro, degà; Ramon Daví, vicedegà; Carmen Ribas, secretària; María José Blanchar, vicesecretària; Francisco Toll, tresorer; Carme Cararach, vocal de deontologia; Montserrat Montal, vocal de cultura i comunicació; Jesús Millán, vocal primer; Àngel Quemada, vocal segon; Ramon Feixó, vocal tercer; Adriana Flores, vocal quarta, i Gemma Julià, vocal cinquena.

El nou Programa de Govern, que va detallar Ramon Daví, consisteix en un total de 25 projectes que formen part de les 9 grans línies estratègiques del Col·legi per als propers quatre anys, que reproduïm a continuació:

1. Relacions institucionals perquè la professió de procurador sigui respectada
2. Defensa de l’statu quo de la procura per consolidar la professió
3. Noves competències i funcions de la procura per garantir-ne el seu futur
4. Noves tecnologies per fer de la procura una professió dinàmica
5. Formació perquè els procuradors estiguin al dia
6. Comunicació, imatge i relacions públiques per ser una professió coneguda
7. Deontologia perquè la procura sigui una professió ètica i responsable
8. Gestió econòmica col·legial per un Col·legi sostenible
9. Serveis col·legials perquè el Col·legi siguia eficaç

Per consultar el Programa de Govern complet, feu clic en aquest enllaç.