Judicial

Judicial

Denúncia enfront de la jurisdicció civil per a reclamar una condemna a determinada prestació.

On

Jutjat de 1a Instància de la localitat on resideixi el demandant

Documentació necessària

Denúncia

Organisme que Tramita/Resol

Jutjat de 1a instància

Notificacions

Sentència

Recursos

Apel·lació davant l’Audiència Provincial Corresponent