Noticies


Noticies

Intervenció de la Presidenta del Consell,  Ana Moleres, a la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya
18 de Juliol de 2011

Intervenció de la Presidenta del Consell, Ana Moleres, a la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya

La presidenta del Consell de Col.legis de procuradors de Catalunya, Ana Moleres, va intervenir a la Comissió de Justícia del parlament de Catalunya, el passat dia 14 de juliol, en les audiències prèvies de la cambra catalana de discussió de la proposició de llei reguladora del recurs de cassació en matèria de Dret civil de Catalunya.

Aquesta iniciativa legislativa és la primera que desplega el Títol III de l’Estatut d’Autonomia del 2006 i, en cas d’aprovar-se, faria visible la consolidació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a òrgan jurisdiccional de l’organització judicial de Catalunya, en l’àmbit del Dret civil de Catalunya.

La representant dels procuradors es va referir a la importància de l’actuació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en aquesta matèria. “Els ciutadans podran aconseguir – va dir – que alguns dels seus litigis tinguin una solució més propera en la distància i més propera en el temps”.

“Aquesta iniciativa també pot ajudar l’activitat del nostre col.legi professional- va afegir- en tant que pot ampliar el seu àmbit d’activitat o, si més no, pot fer-lo més especialitzat”
L’escurçament del terminis de tramitació de les reclamacions judicials i la possibilitat d’oferir major seguretat jurídica, com a conseqüència de la consolidació d’una doctrina jurisprudencial àmplia en matèria de Dret civil de Catalunya, és , en opinió , de la representant del Consell , una altra millora que pot oferir el recurs de cassació.

Ana Moleres va oferir, en nom dels procuradors de Catalunya, la col.laboració a la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de Justícia per implementar tots els instruments organitzatius, de gestió processal i telemàtics amb l’objectiu de fer més eficient i àgil la tramitació del recurs de cassació.

La presidenta el Consell també va destacar la oportunitat que suposa aquesta iniciativa de millorar l’eficiència i la gestió de l’oficina judicial, en la que els Procuradors de Tribunals de Catalunya hi volem participar.