Noticies


Noticies

ELS PROCURADORS RECLAMEN PODER PRESENTAR ELS SEUS ESCRITS
20 de Setembre de 2013

ELS PROCURADORS RECLAMEN PODER PRESENTAR ELS SEUS ESCRITS

Prop de 4.500 demandes presentades que no estan sent repartides en els Jutjats i més de 15.000 escrits que no poden ser presentats als Jutjats, estan provocant greus disfuncions en l’accés a la tutela judicial efectiva a la ciutat de Barcelona. La vaga indefinida dels funcionaris de Justícia convocada pels Sindicats UGT, CCOO, CSIF i STAJ des del passat dia 4 de setembre, que es concentra principalment en l’Oficina de Presentació d’Escrits, afecta de manera directa els ciutadans, a través dels seus representants, els procuradors dels tribunals.

Davant d’aquesta situació, l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona (ICPB) reclama que s’habilitin els recursos humans i materials necessaris per tal que es puguin presentar tots els escrits i garantir-se així el servei públic de justícia als ciutadans, sense dilacions indegudes i amb totes les garanties. Ignacio López Chocarro, degà de l’ICPB, ha traslladat al Departament de Justícia i a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la seva preocupació pel retràs que s’està generant en la tramitació dels procediments i, tot i respectar el legítim dret de vaga dels funcionaris i entendre en bona part les seves reivindicacions, ha indicat que “el dret de vaga no ha d’impedir el normal accés dels ciutadans a la justícia”.

Aquesta situació, totalment aliena al col·lectiu, a més d’impedir el dret a la tutela judicial efectiva pot generar importants responsabilitats als professionals del dret en no poder complir amb els terminis i tràmits processals, responsabilitats que podrien revertir en la pròpia Administració de Justícia. En aquest sentit, i respectant les reivindicacions dels funcionaris, el degà dels procuradors reclama que de manera urgent, i per part de qui correspongui, s’adoptin les mesures que calguin per tal de restablir el servei normalitzat de l’Oficina de Presentació d’Escrits de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i es garanteixi així el bon funcionament de l’Administració de Justícia.