Noticies


Noticies

Els Procuradors proposen un Pla per a agilitzar la Justícia
12 de Maig de 2023

Els Procuradors proposen un Pla per a agilitzar la Justícia

El Col·legi de Procuradors de Barcelona i el Col·legi de Procuradors de Madrid han presentat avui a Barcelona el “Pla Estratègic de la Procura. Full de ruta 2022-2025”, elaborat conjuntament entre tots dos Col·legis. El Pla recull una sèrie de mesures que contribuiran a descongestionar l’Administració de Justícia i per tant a millorar la qualitat del servei al ciutadà i a les empreses.

En el Pla presentat s’ha realitzat un complet exercici de reflexió on s’ha definit el paper que hauria de jugar la figura del procurador en el futur pròxim, entenent que, de manera general, l’objectiu que es persegueix és que el procurador intensifiqui el seu rol com a col·laborador/cooperador actiu amb els Tribunals de manera que l’assimilació de noves funcions servirà per a dinamitzar el sector i atreure talent al sector de la procura.

Segons el degà del Col·legi de Procuradors de Barcelona, Ángel Quemada Cuatrecasas, “els Col·legis de Procuradors de Barcelona i Madrid hem realitzat una profunda anàlisi de reflexió de la funció del procurador en l’actualitat i hem conclòs que és fonamental que el procurador intensifiqui el seu rol com a col·laborador actiu amb els Tribunals per a contribuir a l’agilitació i eficiència de la Justícia”. Per part seva, el degà del Col·legi de Procuradors de Madrid, Alberto N. García Barrenechea ha subratllat que “el context actual de novetat legislativa propícia la introducció de noves funcions del procurador en l’administració de justícia; s’ha de considerar com una oportunitat l’opció d’ampliar i reorientar el catàleg de serveis i funcions complementàries del procurador que contribuiran a descongestionar la justícia i per tant a millorar la qualitat del servei al ciutadà i a les empreses”.

Situació actual dels processos judicials a Espanya

En 2021 es va produir un increment notable en la durada dels processos judicials a Espanya, arribant a aconseguir una mitjana de 8,8 mesos, probablement impactat per la pandèmia COVID-19. L’any 2021 únicament es van finalitzar un 36% de les execucions, la qual cosa confirma la tendència que com més incrementa el nombre de procediments pendents d’execució, disminueix el percentatge de procediments finalitzats.

El rol del procurador en el futur

El context actual de novetat legislativa, especialment el Projecte de Llei d’Eficiència Processal, fa possible la introducció de noves funcions del procurador en l’Administració de Justícia. I en aquest procés de transició s’ha de considerar com una oportunitat l’opció d’ampliar i reorientar el catàleg de serveis i funcions complementàries del procurador que contribuiran a descongestionar la justícia i per tant a millorar la qualitat del servei al ciutadà i a les empreses.

Després d’analitzar la situació actual de la procura i els seus reptes de futur, després de consultar a un elevat nombre d’agents clau i grups d’interès de l’àmbit de la justícia, i per a alinear-se amb els Projectes de Llei en tramitació, l’informe conclou que el millor escenari perquè el procurador contribueixi en l’agilitació de la Justícia passa per:

• Incorporar noves funcions a les actuals, aprofitant la tendència cap a la consecució de l’eficiència, per exemple, la col·laboració amb el Tribunal en la realització de les actuacions materials d’execució, o major intervenció en el procés monitori.
• Auxiliar en major mesura al Tribunal en l’exercici de les seves funcions, de manera que s’aconsegueixi una agilitació real en el funcionament de l’administració de justícia; auxili sense assumpció de potestas i sota la seva direcció, supervisió i control.
• Fomentar i incrementar la relació recurrent amb el client final.
• Fomentar una major intervenció en les universitats per a generar una ampliació del coneixement de la professió.
• Poder accedir al Punt Neutre Judicial.
• Contribuir a l’eficiència del procediment judicial oferint, a través d’una anàlisi constant dels costos de la Justícia, les millors opcions perquè el
dret a la tutela judicial efectiva es materialitzi en tota la seva extensió, sense generar desemborsaments addicionals als pressupostos públics.
• Promoure els canvis legislatius necessaris per a complir els objectius descrits.
• Impulsar la implantació dels mètodes alternatius de resolució de conflictes

Per a la consecució d’aquestes millores, resulta necessari dur a terme una sèrie de canvis que incorporin nous serveis als tradicionalment oferts pels procuradors, entre ells:

1. Actuacions en les quals el procurador actua com a col·laborador del Tribunal i d’impuls del procés
2. Accés al Punt Neutre Judicial
3. Auxili i col·laboració del procurador amb el Tribunal en actuacions materials pròpies del procés d’execució
4. Intervenció activa en el judici monitori
5. Prioritzar la formació
6. Continuar millorant la justícia gratuïta