Noticies


Noticies

ELS PROCURADORS DE CATALUNYA, ELS ADVOCATS CATALANS I EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA UNITS CONTRA LA FUTURA LLEI DE JUSTÍCIA GRATUÏTA
23 de Juliol de 2014

ELS PROCURADORS DE CATALUNYA, ELS ADVOCATS CATALANS I EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA UNITS CONTRA LA FUTURA LLEI DE JUSTÍCIA GRATUÏTA

El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, el Consell de l’Advocacia Catalana i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya es posicionen en contra del projecte de Llei de Justícia gratuïta del Ministeri de Justícia, la setmana en què acaba el termini per presentar-hi al•legacions.

Les tres institucions coincideixen en els arguments per considerar que la futura llei, si s’aprova tal com està redactada en aquests moments, suposarà un pas enrere tant per a la ciutadania com per als advocats i procuradors que presten el servei. A més, és un nou atac contra les competències de la Generalitat en matèria de Justícia perquè centralitza funcions en aquesta matèria que abans tenien les Comunitats Autònomes amb les competències transferides i menysté la tasca social dels advocats del torn d’ofici.

Un dels aspectes denunciables fa referència al reconeixement i dignificació del treball que realitzen els prop de 7.000 advocats adscrits al Servei del Torn d’Ofici a Catalunya i els 750 procuradors de Catalunya. Cal tenir en compte que, fins ara, els mòduls de pagament a Catalunya estan fixats pel Departament de Justícia. El canvi que es proposa des del Ministeri de Justícia pot afectar als pagaments que es realitzen als advocats i procuradors adscrits al Servei. Així, en el cas dels mòduls a Catalunya, l’import que s’abonaria a aquests professionals comportaria una rebaixa del 30% (encara que la Generalitat s’ha compromès a mantenir-los).