Noticies


Noticies

El Parlament de Catalunya aprova el segon llibre del Codi civil de Catalunya
15 de Juliol de 2010

El Parlament de Catalunya aprova el segon llibre del Codi civil de Catalunya

El Parlament de Catalunya va aprovar el darrer dia 14 de juliol, el segon llibre del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família. Aquest llibre respon l’adaptació de la llei als canvis que s’han produït en la societat catalana, tenint en compte les característiques de les famílies actuals, que no estaven reflectides en el Codi de família vigent fins ara (aprovat el 1998).

El segon llibre del Codi civil de Catalunya es divideix en quatre títols, que regulen la persona física (títol 1), les institucions de protecció de la persona ( títol 2), la família (títol 3) i les relacions convivencials d’ajuda mútua (títol 4).