Noticies


Noticies

El nou Degà de l´Il-lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona pren possessió com a President del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya
4 d'Octubre de 2011

El nou Degà de l´Il-lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona pren possessió com a President del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya


El passat dissabte 1 d'octubre va prendre possessió del càrrec de President del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya el nostre degà de l'Il-lustre Col-legi de Procuradors de Barcelona, el Sr. Ignacio López. L'acte va tenir lloc a la seu del Col·legi de Barcelona en el marc de la celebració del plenari del Consell, durant el qual també van prendre possessió els nous vocals de l'organisme.

Així, el nou Consell recentment constituït queda format pel degà-president, Ignacio López, la vicedegana, Anna Mª Terradas, la secretària general, Pilar Mampel, la vicesecretària, Mònica Llovet, el tresorer, Lluís Prat, el vicetresorer, Ramon Daví, i 14 vocals més.

Durant la presa de possessió del càrrec, Ignacio López va voler destacar la funció del col·lectiu de procuradors com a professionals "pioners a l'hora d'introduir millores no només legislatives, sinó també de gestió, que han significat aportacions molt significatives per a l'administració de justícia" i va destacar la necessitat de "saber adaptar-se als canvis, encara que sigui contradictori que se'ns demani major implicació i se'ns deixi a mig camí alhora d'afrontar les reformes legislatives". López va comprometre's a treballar pel canvi i modernització de la professió i, entre els principals reptes del mandat, va destacar-ne "l'assumpció de majors i de plenes competències pel que fa als actes de comunicació, una participació activa dins de l'execució i també, per descomptat, l'extensió i ús del català dins l'administració de justícia, així com la defensa de l'especificitat de la professió de procurador".