Noticies


Noticies

El Consell de Procuradors de Catalunya signa un acord de millores en l’assistència jurídica gratuïta amb el Departament de Justícia i el Consell de l’Advocacia
17 de Juliol de 2020

El Consell de Procuradors de Catalunya signa un acord de millores en l’assistència jurídica gratuïta amb el Departament de Justícia i el Consell de l’Advocacia

El President del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Àngel Quemada, ha signat un document de compromisos de millora de l’assistència gratuïta amb la consellera de Justícia, Ester Capella, i el president de l’Il·lustre Consell de l’Advocacia Catalana, Manel Albiac.

Amb aquest document, les parts acorden que el Departament de Justícia augmentarà en un 1,5 % els imports que reben els advocats i procuradors per les actuacions en assistència judicial gratuïta. L’increment serà efectiu a partir de l’1 de gener de 2021. Aquestes retribucions estaven congelades des del 2017.

Així mateix, el document recull les directrius i paràmetres que permetin avançar en la millora de l’assistència jurídica gratuïta, en la seva plena tramitació electrònica i en la millora de la qualitat de la prestació del servei.