Noticies


Noticies

EL CEP PARLA SOBRE ELS ASPECTES PROCESSALS DE DRET REGISTRAL
12 d'Abril de 2019

EL CEP PARLA SOBRE ELS ASPECTES PROCESSALS DE DRET REGISTRAL

El darrer 11 d’abril va tenir lloc el Seminari Procura al Dia sota el títol “Aspectes processals de Dret registral: actuacions inscriptibles, anotacions preventives i d’embargaments, adjudicacions, pròrrogues i problemàtica amb les qualificacions registrals”, impartit pel registrador de la propietat número 10 de Barcelona, Oscar Zorrilla Blanco, que ha suscitat molt d’interès entre els assistents.

Al llarg de la sessió, el ponent va abordar diverses qüestions de l’àmbit registral que incideixen en l’activitat dels procuradors. En primer lloc, el ponent va procedir a analitzar les disposicions més rellevants de la legislació processal i hipotecària des de la perspectiva del registrador, així com els obstacles que poden sorgir en la inscripció i el règim de recursos enfront de les resolucions registrals. Seguidament, Zorrilla Blanco va exposar alguns dels supòsits pràctics que poden generar dubtes, com ara les anotacions d’embargament sobre béns en règim de societat de guanys o les instades per comunitats de propietaris, la posposició de rang en prohibicions de disposar, les pròrrogues d’embargaments o la successió processal de l’executant, entre d’altres.

El proper seminari del CEP se celebrarà el 16 de maig de 2019 i estarà dedicat a les “Qüestions processals de la divisió de l’herència”, a càrrec de l’advocat Manuel Dopazo Zorelle.