Noticies


Noticies

EL CEP OFEREIX LA PRIMERA DE LES DUES SESSIONS PROGRAMADES SOBRE COMPTABILITAT I FISCALITAT PER A PROCURADORS
18 de Gener de 2019

EL CEP OFEREIX LA PRIMERA DE LES DUES SESSIONS PROGRAMADES SOBRE COMPTABILITAT I FISCALITAT PER A PROCURADORS

El darrer 17 de gener ha tingut lloc la primera sessió de l’Aula de millora professional sobre “Qüestions imprescindibles de comptabilitat i fiscalitat bàsica per a Procuradors dels Tribunals” amb molt bona acollida. Aquesta sessió ha tractat la dimensió pràctica de les diverses formes jurídiques d’exercici de la professió de la procura i les implicacions de cada opció, tant a nivell de responsabilitat patrimonial com de les obligacions comptables i fiscals. D’altra banda, s’ha abordat els diversos sistemes d’estimació de les bases imposables i els tipus efectius de tributació, posant de relleu els efectes que comporta en les finances dels procuradors. “