Noticies


Noticies

COMUNICAT DE L´ICPB SOBRE LA DECLARACIÓ EFECTUADA PEL PARLAMENT DE CATALUNYA EL PASSAT 27 D´OCTUBRE
30 d'Octubre de 2017

COMUNICAT DE L´ICPB SOBRE LA DECLARACIÓ EFECTUADA PEL PARLAMENT DE CATALUNYA EL PASSAT 27 D´OCTUBRE

Barcelona, a 30 d'octubre del 2017.

L'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona és una corporació col·legial amb més de cinc segles d'història i entre les seves funcions públiques destaquen, entre d'altres, la de garantir que l'exercici de la procura s'adeqüi a la normativa vigent, respectant els drets i els interessos de les persones destinatàries de l'actuació professional dels procuradors dels tribunals, així com l'estreta col·laboració amb el Poder Judicial per al correcte funcionament i la millora de l'Administració de Justícia; davant la recent declaració d'independència aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 27 d'octubre i respectant la diversitat d'idees que poden conviure dins d'una societat plural com la nostra, sempre que les mateixes s'expressin dins dels marcs legals oportuns i sense imposició de cap tipus, el nostre Col·legi es veu amb la necessitat d'afirmar el respecte i vigència de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el restant del nostre ordenament jurídic vigent actualment.

Igualment aprofitem l'ocasió per reiterar una vegada més el nostre més profund respecte a la independència dels nostres jutges i tribunals; en la seva funció de jutjar i fer executar allò jutjat, així com en el manteniment de l'Estat de Dret, garantint els drets i llibertats dels ciutadans, funció en la qual sempre podran comptar amb la col·laboració dels procuradors dels tribunals.

La Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona.