Noticies


Noticies

Comunicat conjunt ICAB – ICPB
22 de Febrer de 2023

Comunicat conjunt ICAB – ICPB

Conegudes públicament les recomanacions del comitè de vaga dels LAJ (Lletrats de l’Administració de Justícia), els Il·lustres Col·legis de l’Advocacia i de Procuradors de Tribunals de Barcelona (ICAB i ICPB) manifestem que:

 

1. Mostrem satisfacció pel fet que a partir d’ara es demani als LAJ -per part del seu propi comitè de vaga- no perjudicar directament la ciutadania i els professionals de l’advocacia i la procura en el legítim exercici del seu dret de vaga. I així, tal com se’ls hi ha sol·licitat insistentment de manera pública i privada les darreres setmanes, els LAJ puguin assegurar, entre d’altres actuacions, que s’expedeixin manaments essencials, es comuniquin les suspensions de vistes i se celebrin els casaments civils.

2. Confiem en que, tal com han fet nombroses associacions de LAJ de tota Espanya, els representants d’aquest col·lectiu a Catalunya manifestin públicament l’abans possible que també es fan seves aquestes recomanacions.

3. Lamentem la falta de sensibilitat que s’ha produït fins ara envers l’advocacia i la procura, ja que hem vist com repetidament se suspenien assenyalaments, sense previ avís, amb les conseqüents despeses econòmiques (desplaçaments en va) i de pèrdua de temps per als nostres companys/es i la ciutadania a la que representem. El legítim exercici  del dret de vaga dels LAJ no pot obviar en cap cas el principi de proporcionalitat ni el respecte pels drets dels justiciables i l’exercici professional de la resta d’operadors jurídics.

4. Tal com hem vingut duent a terme des de l’inici de la vaga dels LAJ, liderats pels nostres degans, Jesús M. Sánchez i Ángel Quemada, prosseguirem incentivant el diàleg dels representants dels LAJ amb el Ministeri de Justícia per reclamar que la ciutadania i la resta de col·lectius jurídics no es vegin afectats directament pel conflicte laboral actual.

 

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona