Noticies


Noticies

Campanya “NO CANVIEM DE LLENGUA-SI VAS AL JUTJAT NO CANVIÏS DE LLENGUA”
23 de Març de 2011

Campanya “NO CANVIEM DE LLENGUA-SI VAS AL JUTJAT NO CANVIÏS DE LLENGUA”

La Junta de Govern del Col.legi de Procuradors de Barcelona, va acordar donar recolzament i difusió de la campanya endegada per l'Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, amb el títol “NO CANVIEM DE LLENGUA – SI VAS AL JUTJAT NO CANVIÏS DE LLENGUA”, dirigida fonamentalment als ciutadans que diàriament tenen relació amb l’Administració de Justícia, presencial, o indirecta mitjançant els seus representants davant d’aquesta, els procuradors.

Aquesta iniciativa és conseqüència del marc de col.laboració establert després de les diferents i periòdiques reunions mantingudes amb representants de l'Associació, i en difusió i normalització de l’ús de la llengua pròpia en l’àmbit de la Justícia, compromís per altra banda adquirit davant de la pròpia Administració, segons l’acord signat pel Consell de Procuradors de Catalunya, el Departament de Justícia i la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya el passat 19 d’octubre de 2010.

Podeu consultar, i utilitzar, el contingut i eines de la campanya als següents enllaços:

http://nocanviemdellengua.cat/

http://www.facebook.com/nocanviemdellengua