Noticies


Noticies

Assemblea General Ordinària
31 de Març de 2011

Assemblea General Ordinària

El darrer dia 30 de març, l’ICPB va celebrar Assemblea General Ordinària amb l’assistència de 57 col·legiats.

Després de l’aprovació de l’acta de la darrera Assemblea, es van exposar els informes dels diferents membres de Junta sobre els principals temes d’interès que es van produir durant el darrer any així com les perspectives pel futur més immediat.

A continuació, es van presentar els comptes de l’any 2010, que es van tancar amb un benefici de 854.269,40 euros. L’Assemblea va aprovar aquest comptes per unanimitat.

El darrer punt va ser la exposició del Dr.Trayter, lletrat assessor del Col·legi, sobre l’avantprojecte de Llei de serveis professionals. En aquest punt es va desenvolupar un intens debat ja que es tracta d’una normativa que influirà notablement en totes les professions i, conseqüentment, existeix una preocupació de com influirà de manera concreta en la professió de procurador.