Noticies


Noticies

ADDENDA DE COL·LABORACIÓ PER A IMPULSAR ACCIONS D´ÚS DEL CATALÀ
26 d'Abril de 2012

ADDENDA DE COL·LABORACIÓ PER A IMPULSAR ACCIONS D´ÚS DEL CATALÀ

El Departament de Cultura, el Departament de Justícia i els col·legis professionals de notaris, registradors i procuradors han signat una addenda de col·laboració per impulsar l’us del català. L’addenda recull els respectius plans de treball per al 2012, amb tres objectius: millorar les competències lingüístiques, facilitar l’ús de la llengua catalana en la documentació i en la xarxa i utilitzar-la normalment en les tasques professionals.

Els encarregats de signar l’acord el dia 26 de març van ser el degà del Col·legi, Ignacio López, com a president del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya; la consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal; el conseller de Cultura, Ferran Mascarell; el degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantil i de Béns Mobles de Catalunya, Antonio Giner, i el degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, Joan Carles Ollé. Tots ells van aprofitar la signatura de l’acord per fixar un nou pla de treball per a l’any 2012.

Tant en el cas del Col·legi de Registradors de la Propietat com en del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya es tracta d’una addenda als convenis marc signats el 13 de juliol i el 19 d’octubre de 2010, respectivament. Per la seva part, el Col·legi de Notaris va signar el conveni de col·laboració el 29 de juliol de 2011.

El document s’adapta al nou marc normatiu que regula l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que en el seu article 50 estableix que “els poders públics han de protegir el català en tots els àmbits i sectors i n’han de fomentar l’ús, la difusió i el coneixement”. Així mateix, respon a la necessitat de donar un impuls renovat a la normalització lingüística en aquest sector professional, que, segons la normativa, té com a llengua pròpia el català, d’ús normal i preferent.