Noticies


Noticies

Acord amb el Departament de Justícia per garantir l´assisstència jurídica gratuïta
12 de Juliol de 2011

Acord amb el Departament de Justícia per garantir l´assisstència jurídica gratuïta

La consellera de Justícia, Pilar Fernández Bozal, i la presidenta del Consell dels Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Ana Moleres, han signat l’Acord de l’any 2011 per un import de més de 4 milions d’euros.

El Departament de Justícia hi destinarà 4.277.025 €, 3.934.863 € dels quals, que corresponen a una partida ampliable i no tancada, estan assignats a la previsió de les actuacions de 2011, i la resta, 342.162 €, a les despeses de gestió administrativa dels col·legis per a la tramitació del servei d’assistència jurídica gratuïta. Enguany el pressupost és un 10% inferior al de l’any passat atesos els ajustos pressupostaris vigents.
L’Acord consolida el treball consensuat que han dut a terme fins ara el Departament de Justícia i els col·legis de procuradors per garantir l’assistència jurídica gratuïta als ciutadans sense recursos.
El reconeixement d’aquest dret inclou, entre altres prestacions, la designació d’un advocat i un procurador d’ofici, l’orientació i l’assessorament gratuïts previs al procés judicial i la mediació familiar.

Millora del sistema

En el marc del Grup de Treball es crearà una comissió de control i costos per donar compliment a les recomanacions fetes per la Sindicatura de Comptes en l’informe 16/2008 en relació amb les subvencions per al finançament del torn d’ofici, de l’assistència jurídica gratuïta i del Servei d’Orientació Jurídica.
El Grup de treball està format per representants del Departament i dels consells dels col·legis d’advocats i de procuradors per aconseguir una millor regulació, gestió, ordenació i prestació dels serveis d’assistència jurídica gratuïta i d’orientació jurídica als ciutadans de Catalunya.

Nova aplicació informàtica de gestió de l’assistència jurídica gratuïta

El Consell i els col·legis de procuradors continuaran avançant en la integració progressiva en la nova aplicació informàtica d’assistència jurídica gratuïta per tal d’automatitzar la designació de procuradors d’ofici en els casos de reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta i també per a la gestió del pagament de les compensacions per les actuacions professionals designades d’ofici.
Enguany es tancarà la definició de la interfície d’intercanvi de les designes de procuradors i també es tancarà el calendari de desplegament amb el Consell i els col·legis de procuradors de Catalunya per finalitzar-lo dins d’aquest any 2011.

Formació dels procuradors

El Conveni estableix que el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia col·laborarà amb els col·legis de procuradors en la formació dels professionals que accedeixin al servei d’assistència jurídica gratuïta.
Els col·legis de procuradors es comprometen a garantir que els professionals que prestin el servei d’assistència jurídica gratuïta estan capacitats per atendre i actuar en la llengua que esculli, entre les dues oficials de Catalunya, el ciutadà que accedeixi al servei. També es preveu l’elaboració d’indicadors de qualitat del servei que tinguin present el grau de satisfacció de l’usuari.

Barcelona,11 de juliol de 2011

– Per ampliar informació, contacteu amb el Gabinet de premsa del Consell de Col.legis de Procuradors: margot.pascual@periodistes.org (tel.609720641