Noticies


Noticies

TALLER D’ACTUALITAT AL CEP DEDICAT AL NOU REIAL DECRET LLEI 7/2019
9 d'Abril de 2019

TALLER D’ACTUALITAT AL CEP DEDICAT AL NOU REIAL DECRET LLEI 7/2019

El darrer dijous 4 d’abril es va celebrar un taller d’actualitat al CEP titulat “Com afecta al Procurador el RDL 7/2019 d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer?”. Durant la sessió, es van tractar les modificacions del citat Reial Decret en l’àmbit processal i la seva repercussió en l’activitat de la procura. El taller, que va ser impartit per Isidoro García Sánchez (advocat i assessor normatiu del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya), es va celebrar a la seu del Col·legi de Procuradors de Barcelona a la Ciutat de la Justícia i va suscitar un gran interès entre els nombrosos assistents.

En primer lloc, el ponent va analitzar el nou text normatiu pel que fa als procediments que corresponen interposar sobre arrendaments. A més, va posar de relleu la problemàtica derivada de la modificació legal, que pretén suprimir els anomenats “llançaments oberts”. Finalment, Isidoro García Sánchez va abordar la controvèrsia que pot generar a nivell processal la previsió de comunicació d’ofici de l’existència dels desnonaments per part dels jutjats als serveis socials en casos de vulnerabilitat social i/o econòmica.