Noticies


Noticies

Reunió de la Junta de Govern del ICPB amb el Sr.Federico Trillo.
24 de Març de 2011

Reunió de la Junta de Govern del ICPB amb el Sr.Federico Trillo.

El diputat i portaveu de la Comissió de Justícia al Congrés dels Diputats pel Partit Popular, Sr. Federico Trillo es va reunir el darrer dimecres 24 de març amb la Junta de Govern del nostre Col·legi. A la reunió també va assistir la Sra. Dolors Montserrat, portaveu adjunta de la Comissió de Justícia en el Congrés.
En aquesta trobada es van poder comentar els temes més importants que afecten a la professió de procurador. Un dels principals punts tractats va ser l’informe sobre l’avantprojecte de Llei de Serveis Professionals, respecte el qual el Sr. Trillo va transmetre tranquil·litat sobre el seu contingut que haurà de dependre de la seva tramitació parlamentaria.

També es van analitzar els projectes de Llei de mesures d’agilització processal , el projecte de Llei reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’Administració de Justícia i l’avantprojecte de Llei Orgànica per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985 de 1 de juliol, del poder Judicial per a la creació dels Tribunal d’Instància.