Noticies


Noticies

REUNIÓ AMB EL NOU DIRECTOR GENERAL DE RELACIONS AMB L´ADMINISTRACIO DE JUSTICIA
15 de Febrer de 2012

REUNIÓ AMB EL NOU DIRECTOR GENERAL DE RELACIONS AMB L´ADMINISTRACIO DE JUSTICIA

El passat 14 de febrer es van reunir a Madrid el Degà i Vicedegà, Ignacio López i Ramon Daví, amb el nou Director General de Relacions amb l'Administració de Justícia, Ricardo G. Conde Díez. Al llarg de més d'una hora de trobada, els representants del nostre Col.legi van exposar totes les inquietuds de la Procura, mostrant-se disposats a col·laborar amb el nou equip ministerial per aconseguir millores en l'eficàcia del sistema judicial espanyol.

Per la seva part, Ricardo G. Conde, qui anys enrere va ocupar la plaça de Magistrat al Jutjat de Primera Instància 49 de Barcelona, va manifestar ser un ferm defensor de la Procura i va assegurar que, en totes les futures reformes, que de ben segur impulsaran des del Ministeri, pensen reforçar les funcions dels Procuradors dels tribunals. Temes com l’eliminació dels testimonis en els actes de comunicació o l'accés al Punt Neutre Judicial van ser inicialment molt ben acollits per un Ricardo Conde que guarda un gran record de la seva etapa judicial barcelonina.

Igualment, va mostrar un gran interès per la propera implementació a Barcelona de la TTA per a tots els monitoris i divorcis de mutu acord, expressant el seu convenciment de què del resultat d'aquesta implementació pot dependre la futura extensió a tots els restants òrgans judicials espanyols. Alhora, va transmetre la seva satisfacció de què siguin els Procuradors els qui liderin aquest projecte.