Noticies


Noticies

PARTICIPACIÓ A LA COMISSIÓ MIXTA DE DESNONAMENTS
1 de Març de 2012

PARTICIPACIÓ A LA COMISSIÓ MIXTA DE DESNONAMENTS

Novament, un membre de la Junta del Col·legi ha participat en la Comissió Mixta de Desnonaments -creada i promoguda per l'Ajuntament de Barcelona- en la seva segona reunió, celebrada el passat 14 de febrer al Consorci d'Habitatge.

Aquesta Comissió, formada per representants dels partits polítics, d’entitats financeres, d’institucions vinculades amb l’àmbit de la justícia i d’entitats socials i veïnals, té per objectiu estudiar les mesures a emprendre a nivell municipal per tal mitigar els efectes dels llançaments així com buscar alternatives que els previnguin per motius econòmics o bé garantir el reallotjament digne de les famílies afectades, enfortint la taula d’habitatges d’emergència social.

En aquest sentit, la Comissió treballa per tal de pal·liar els evidents efectes del progressiu augment del nombre de procediments judicials de desnonaments per manca de pagament i d'execucions hipotecàries que comporten llançaments i, en concret, busca mesures preventives en tres aspectes; en primer lloc, consensuar canvis legislatius realistes; en segon lloc, posar a l'abast dels demandats/executats els ajuts disponibles que ofereix l'Administració, i, per últim, potenciar la mediació per tal de buscar solucions als afectats.