Noticies


Noticies

L’ICPB COL·LABORA AMB ‘BCN CIUTAT REFUGI’ PER AFAVORIR LA INSERCIÓ LABORAL DELS PROFESSIONALS ASILATS I IMMIGRANTS
30 de Març de 2017

L’ICPB COL·LABORA AMB ‘BCN CIUTAT REFUGI’ PER AFAVORIR LA INSERCIÓ LABORAL DELS PROFESSIONALS ASILATS I IMMIGRANTS

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, de la qual forma part l’ICPB, i l’Ajuntament de Barcelona han signat un conveni per fer més fàcil el contacte entre els professionals asilats i immigrants residents a Barcelona amb els col·legis professionals del seu àmbit d’activitat. L’objectiu de fomentar aquestes connexions és la millora de la seva adaptació personal i professional a la ciutat.

Per fer-ho, s’ha dissenyat un protocol de derivació d’usuaris entre els col·legis i l’Ajuntament de Barcelona que permetrà a les entitats que així ho desitgin implicar-se en l’atenció d’acollida de professionals asilats i immigrants. Mitjançant la col·laboració amb l’Associació Intercol·legial es pretén sumar esforços que millorin la inserció laboral d’aquests col·lectius.

D’altra banda, la iniciativa també permetrà als col·legis convertir-se en actors actius en la creació de ponts de relació i de llocs de treball, així com en generar una millora tant de l’autoestima de les persones refugiades com de la percepció preponderant que se’n té des de la resta de la societat. Un altre dels papers principals que tindrà l’Associació Intercol·legial serà el de suplir la manca de vincles afectius que sovint pateixen les persones asilades i els immigrants.