Noticies


Noticies

ES SIGNA UN CONVENI ENTRE L´AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL COL·LEGI PER AJUDAR ELS DESNONATS AMB RISC D´EXCLUSIÓ
4 de Juny de 2013

ES SIGNA UN CONVENI ENTRE L´AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL COL·LEGI PER AJUDAR ELS DESNONATS AMB RISC D´EXCLUSIÓ

L'Ajuntament de Granollers i el Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona han signat un acord de col·laboració a través del qual els procuradors posaran en coneixement del consistori els casos de persones en possible risc d’exclusió social a conseqüència de processos de desnonaments o execucions hipotecàries. Els encarregats de rubricar l’acord han estat l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral i Antigas, i el vicedegà del Col·legi, Ramon Daví.

Aquest conveni permetrà als procuradors facilitar a l’Ajuntament de Granollers la informació necessària sobre les famílies o persones en situacions de vulnerabilitat per tal que l’Ajuntament pugui realitzar les actuacions oportunes per ajudar-les.

Amb aquesta informació es podrà, si s’escau, contribuir a què la situació d’estrès patit pels afectats es pugui superar de la millor manera possible, ja que, en cas de presència de menors, persones grans o persones amb discapacitat, se’ls podrà buscar allotjament o proporcionar altres serveis.

En aquest sentit, el procurador omplirà una fitxa relativa al procediment de desnonament d’habitatge i facilitarà aquesta informació al lloc web del Col·legi de Procuradors que tingui com a destinatari l’oficina d’habitatge de Granollers.

Aquest conveni se suma als signats amb els ajuntaments de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Sant Celoni i Sabadell per part del Col·legi de Procuradors, que aspira a arribar a col·laborar amb més consistoris per millorar les condicions de les persones desnonades.

Ajut a l’habitatge

L’Ajuntament de Granollers ja fa temps que aposta fermament per les polítiques d’habitatge i aquest gener va posar en marxa un pla d’acció per fer front a l’impacte social dels desnonaments amb el suport de Càritas, del Col·legi d’Advocats de Barcelona i de la Plataforma de Afectats per la Hipoteca (PAH).

El consistori també s’ha mostrat contrari a l'imperatiu legal de col·laborar amb la Justícia en els processos de desnonaments de les famílies del municipi i ha sol·licitat als jutges que s’abstinguin de demanar aquesta col·laboració. Així mateix, l’Ajuntament de Granollers ha instat al Govern espanyol perquè reguli l'objecció de consciència en els desnonaments.

La ciutat disposa també d’una l’Oficina Local de Mediació Hipotecària i d’una Borsa de mediació pel lloguer social.