Noticies


Noticies

ENTREN EN VIGOR LES TAXES CATALANES
16 d'Octubre de 2014

ENTREN EN VIGOR LES TAXES CATALANES

Avui han entrat en vigor les taxes judicials catalanes, de les quals queden exemptes les persones físiques, els autònoms i les empreses que facturin menys d'un milió d'euros anuals. Aquesta rebaixa del gravamen ha estat possible gràcies a l'acord al qual es va arribar el darrer 28 de maig entre el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya, el Consell de l’Advocacia Catalana i el Departament de Justícia per tal de garantir la tutela judicial efectiva.

L’acord també va incloure l’ampliació dels supòsits que quedaran exempts del pagament de la taxa. Aquests supòsits són les demandes d’execució, les reconvencions i les sol·licituds de concurs. Així mateix, les parts concretaren mantenir el mínim de 60 euros i el màxim de 120 euros en l’aplicació de la taxa catalana, molt lluny dels imports que suposen les taxes judicials imposades per l’Estat, que en alguns casos poden arribar a 10.000 euros.

Cal recordar que el procurador dels tribunals és l'operador jurídic encarregat de recaptar, tramitar i presentar als jutjats les taxes judicials dins de l'Administració de Justícia.