Noticies


Noticies

ELS COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS I LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA CREEN EL PRIMER MÀSTER DE LA PROCURA
28 de Novembre de 2011

ELS COL·LEGIS DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS I LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA CREEN EL PRIMER MÀSTER DE LA PROCURA

Barcelona, 28 de novembre del 2011.- Els degans dels Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Manresa, Mataró i Reus han signat un conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per mitjà del qual es crearà el primer Màster Universitari per facilitar l’accés a la professió de procurador.

L’acte s’ha dut a terme en el marc de la reunió que el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals ha celebrat a Terrassa, l’any en què es commemora el 25è. Aniversari del seu Col·legi.

Per part del Col·legi de Procuradors de Barcelona, l’encarregat de rubricar l’acord ha estat el seu degà, Ignacio López, i en representació de l’UAB, ho ha fet la rectora del centre, Ana Ripoll.

Amb aquest acord, s’estableixen les bases per crear el primer màster adreçat específicament als estudiants que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de la procura. Aquest màster neix com a resposta a l’entrada en vigor de la llei d’accés a les professions d’advocat i de procurador dels tribunals (Llei 34/2006 de 30 d’octubre) mitjançant la qual s’estableix la necessitat de realitzar-lo com a requisit per obtenir el títol i poder exercir la professió.

El Màster constarà de 90 crèdits (60 crèdits de formació a l’aula i 30 crèdits en pràctiques) i tindrà una durada d’1 any. La primera edició s’estendrà des d’octubre de l’any 2012 fins a setembre del 2013 i comptarà com a docents amb professors de la UAB i amb procuradors en exercici dels col·legis professionals signants de l’acord. Aquest primer curs anirà adreçat a un total de 30 estudiants.

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona (ICPB)

L'ICPB és una corporació de dret públic de caràcter professional que té com a funcions pròpies vetllar per l'ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans, representar els interessos generals de la professió, especialment en les relacions amb l'administració pública, i defensar els interessos professionals dels seus prop de 500 Col·legiats.
L’any 2012, el Col·legi commemora el 500 Aniversari de la seva creació.